Ocenění 23. 2. 2008

Na sklonku loňského roku jsme se dozvěděli, že Kulturní a sportovní nadace města Náchoda udělila ocenění v oblasti kultury za rok 2007 právě nám. Slavnostní předání ceny proběhlo v rámci plesu Města Náchoda.
Foto: Ing. Vlastislav B

Zpět